Dòng máu anh hùng hội !!   2 comments

Vào đây mà thảo luận nhá bà con anh hùng !!

Advertisements

Posted Tháng Chín 3, 2011 by sakuramonkey in Không phân loại

Không đam mỹ !!   1 comment

1 . Túy Nguyệt Lâu : Túy gia nhân, Nhất tiếu khuynh thành, Vương phi kiêu ngạo : http://tuynguyetlau.wordpress.com/.

2. Cốc : Hòang hậu bỏ trốn : http://ciel1582.blogspot.com/.(email : ciel1582@gmail.com)

3. Xuân Vũ : Hòang hậu bỏ trốn : http://yuesan.wordpress.com/.

Posted Tháng Bảy 17, 2010 by sakuramonkey in Không đam mỹ !

Tagged with

Đam mỹ_Phần 2 !!   2 comments

1. Phong Linh : Con rết và vu sư đại nhân(hòan), Tạm biệt yêu giới : http://pechuot.wordpress.com/.

2. Rùa con bảo bối : Thần Tiên thú(hòan), Đào hoa trái, Giấc mộng hiệp sĩ(hoàn) : http://ruaconbaoboi.wordpress.com/.

3. Lam Thiên : Thiên thần chi sủng(hoàn) : http://maclamthien.wordpress.com/.

4. Ồn Ồn các : Thâu long hoán phụng(hòan) : http://ononnhi.wordpress.com/.

5. Tế phẩm(hòan) : (trang web này k biết đã dời đi đâu, ai muốn bộ này thì mình share lại sau cho).

6. Hana : Tiểu tư(hoàn), Hoa dung nguyệt mạo :http://hana94.wordpress.com/.

7. Pandawhite : Huyết oa oa, Lưu manh hòang phi : http://pandawhite.wordpress.com/.

8. Vô Tâm : Đạp tuyết tầm mai(hòan), Bảng thượng hoa kiệu giá liễu lang : http://votamdaosi.wordpress.com/.

9. Nguyên Vi : Thái tử, Con diều (hoàn) : http://datunguyenvi.wordpress.com/.

10. Dạ Tư Vũ : Tuyết táng chi ái(hoàn) : http://arronjamine.wordpress.com/.

11. Sa Mạn Hoa : Nhất chỉ hoang đường mộng : http://phihoaphinguyet.wordpress.com/.

12. Ảo ảnh nhạt màu : Tàn tồn : http://aoanhnhatmau.wordpress.com/.

13. 2u-lud : Thủy chủ trầm phù : http://2u-lud.livejournal.com/ (hu hu, cái này trên livejournal mới chết chứ).

14. Thất Tịch : Muốn ngủ liền ngủ (hoàn),Vương gia đích thiếp thân thị vệ : http://vongnhatlien.wordpress.com/.

15. Vân Vũ Lâu : Muốn thâu liền thâu : http://vanvulau.wordpress.com/. (serie MUỐN còn 1 bộ nữa mà hình như tác gia đi du lịch òi, ToT )

16. Ngọc Vân : Ngọan vật thế gia (hòan), Bát tại tường đầu đẳng hồng hạnh, Thiên thủy sơn trang chi oan gia ngõ hẹp : http://duongngocvan.wordpress.com/.

17. Tĩnh Nguyệt : Phiên ngọai Thiền vũ lưu hoa, Vong tình thủy(PN tam thê) : http://hiroshimi.wordpress.com/.

18. Nguyệt Tận : Phượng hứa quân(hoàn) : http://junghyo.wordpress.com/.

19. Phiêu Vân : Thiếp thân tể tướng (hoàn), Tù phi (hòan) : http://pvvd.wordpress.com/.

20. Tĩnh Long Các : Hoàng kim thử tham ăn : http://tamlong.wordpress.com/.

21. Lục Hoa : Ta không phải sắc ma : http://luchoa.wordpress.com/.

22.Phong Nguyên : Phượng phi ly(hoàn) : http://fengyuan221.wordpress.com/.

23. Tử Liên : Khiết phích thiếu gia (hòan) : http://tulien.wordpress.com/.

24. Đồng Tử Tiên Tử : Thiên sơn mộ tuyết_phần 1 (hòan), Thiên sơn mộ tuyết_phần 2, Trảm sầu : http://rinyukihime.wordpress.com/.

25.

26. Tinebox : Thiên thư : http://tinebox.wordpress.com/.

27. Xiaoye14 : Võ lâm oai hiệp truyện : http://xiaoye14.wordpress.com/.

28. Vong Tình : Lưỡng trọng thiên : http://vongtinh.wordpress.com/.

29. Vọng Nguyệt Trang : Báo ân kí :http://gfeden.wordpress.com/http://xuanmien.blogspot.com/.

30. Ngũ Viên Các : Hoàn khố : http://hasuchan.wordpress.com/.

31. Thủy Tước : Mệnh phạm tát bát thú lang, Ngộ điếu phong lưu long quân : http://thuytuoc.wordpress.com/.

32. Akiratieuthu : Chỉ là vì ngươi(hoàn) : http://akiratieuthu.wordpress.com/.

33. Quynhnhu : Túy nhan hồng(hoàn) : http://quynhnhu.wordpress.com/.

34. Phong Ảnh : Nam nhân dã hội lưu lệ, Tạ trường lưu : http://dos666.wordpress.com/.

35. Yếm Quyện Lâu : Ác mộng : http://kitajimachan.wordpress.com/.

36. Bạch Nhật Mộng : Yến, Thiên thần hữu dực: http://cyclamen1994.wordpress.com/.

37. Tà Dương : Ca thần chi luyến(hoàn) : http://taduong.wordpress.com/.

38. Vô Tình Đoạn Mộng : Phù sinh ấn-hồng trần : http://tieuhan.blogspot.com/.

39. Break of day : Hoa dung nguyệt mạo (hoàn) : http://tinhllacloi.blogspot.com/.

40. Analinh : Dục thần chi quả, Xuân phong độ : http://analinh91.wordpress.com/.

41. Tiếu Phù Dung : Kim hồ (hoàn) : http://phudung.iblogger.org/.

42. QingZhu’s valley : Thiên hạ đệ nhất (hoàn) : http://qingzhu.wordpress.com/.

43. Bach Bang : Tà kiếm phụ thân (hoàn) : http://bachbang.wordpress.com/.

44. Thập Nhân Thập Sắc : Ngự y dữ thần y, Tây lam, Đường đột mỹ nhân : http://thapnhanthapsac.wordpress.com/.

45. Hắc Miêu Động : Ngân mặc, Yêu ma đạo : http://cohacmieu.wordpress.com/.

46. Sói lang thang : Du long tùy nguyệt, hôn vô phổ : http://soilangthang.wordpress.com/.

47. Hà Ảnh Cư : Tù nhân, Tầm tiên vấn liễu : http://haanhcu.wordpress.com/

Rảnh post tiếp, lười thì thôi, từ từ tính !! Đây là để phục vụ cho mục đích riêng của mình, vì không thể mở livejournal bằng mobil nên đành dùng wordpress, thiệt là khổ !!

Posted Tháng Sáu 26, 2010 by sakuramonkey in Link đam mỹ

Tagged with

Đam mỹ_Phần 1 !!   Leave a comment

1. Hiên Viên Gia : Thảo long nương tử (thập nhị yêu tinh), Miêu mễ ăn ta đi : http://haiky.wordpress.com/ .

2. Khánh Nhã : Thử thê (thập nhị yêu tinh) : http://khanhnha.wordpress.com/ .

3. Phong My : Miêu cương kì tình, Sa lạp(hòan)-Sa lậu, Tiếu xuân phong(hoàn), Thiên thác chi hợp : http://phongmy.wordpress.com/ .
4. Miêu Hầu : Cao gia phong vân : http://mieuhau.wordpress.com/ .

5. Xuân Vũ : Sửu hòang(hoàn), Nhược thụ(hoàn), Nhân thần : http://yuesan.wordpress.com/ .

6. Dưa chan : Thi hoàng : http://dualuvdua.wordpress.com/ .

7. Thiên Yết : Xuy sầu(hoàn) : http://thienyet88.wordpress.com/ .

8. Yura : Ách ba, Tam thê phiên ngoại : http://soyunjae.wordpress.com/ .

9. Tiểu Mẫn : Phượng tần : http://tieuman.wordpress.com/.

10. Thính Vũ : Cưng chiều ngươi không đủ : http://kiyuubi.wordpress.com/.

11. Nguyệt Lãng : Vương phi của ta là nam nhân : http://nguyetlang.wordpress.com/ .

12. ATM card : Chỉnh cổ, Phong cuồng đích mộc đầu : http://outofdatecafe.wordpress.com/ .

13. Tứ Nhật Nhất Nguyệt : Bá đạo vương gia điêu ngoa công tử : http://tunhatnhatnguyet.wordpress.com/ .

14. Dạ phong : Tiểu tư (hoàn), Tam xích thanh phong lọan hồng trần : http://daphong.wordpress.com/ .

15. Phong Nguyệt Lâu : Thái giám : http://phongnguyetlau.wordpress.com/ .

16. Sarina : Long vũ phi thiên : http://sarina0410.wordpress.com/ .

17. Giang.thuy : Miêu mễ ăn ta đi(hoàn), Tâm thủy dao, Cưng chiều ngươi không đủ : http://giangthuy1402.wordpress.com/.

18. Đài Lạc : Phượng vu cửu thiên, Tọa khán vân khởi thì : http://dailac.wordpress.com/.

19. Hòang Ngọc Cầm : Tọa khán vân khởi thì : http://hoangngoccam.wordpress.com/.

20.  Hỏa Hồ : Khánh trúc nan thư  : http://redfoxredfox.wordpress.com/ .

21.  Hạ Kì : Lãng đãng giang hồ chi ám tương tư : http://yueki224.wordpress.com/.

22. Giấc mộng Nam Kha : Lãng đãng giang hồ chi dược sư : http://kijark.livejournal.com/.

23. Red ocean : Lãng đãng giang hồ chi Thiết kiếm xuân thu : http://tieuanan.wordpress.com/.

24. Minh Du : Nam nô : http://minhdu.wordpress.com/.

25. Ling Ling : Tụ thủ khuynh thiên, Liễm Diệm cầm hoan : http://alingling.wordpress.com/.

26. Tiêu dao động : Nô tài : http://tieudaodong.wordpress.com/ .

27. Vô Hàn Lâu : Ô hắc, Atula vương đích nam nhân, Hòang lạc thiên nhai : http://thienhannguyet.wordpress.com/.

28. Dạ Tinh Trang : Thiều hoa vũ lưu niên : http://datinhtrang.blogspot.com/.

29. Uyển nhi : Mị lọan hồng nhan : http://uyennhi.wordpress.com/.

30. Ảo Tình Dạ Nguyệt : Chủ tử : http://nataliahad.wordpress.com/.

Posted Tháng Sáu 10, 2010 by sakuramonkey in Link đam mỹ

Tagged with